Bài viết

Đấu giá hàng nghìn căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm nhưng không ai mua

/
3.790 căn hộ trong Khu tái định cư Bình Khánh ở Thủ…